Cançoner de Txarango

Algunes de les il·lustracions utiitzades en un cançoner de Txarango
(per encàrrec)